หน่วยงานกรมประมงเข้าสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านบุชะอม หมู่ที่ 4 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


หน่วยงานกรมประมงเข้าสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านบุชะอม หมู่ที่ 4 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย วันนี้ 18 ต.ค. 2563 เวลา 16.00 น. สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา โดยนายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางภัทรภร ภัทรคำพงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ นวลศรี  ประมงอำเภอปักธงชัย และนายเปลี่ยน บุญเหลือ พนักงานขับรถยนต์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา 
นำเรือตรวจการประมงเข้าสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของอำเภอปักธงชัย ที่บ้านบุชะอม หมู่ที่ 4 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในการขนส่งอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  284   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 2/2565 อำเภอบัวลาย   160  Traffy Fondue   82  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า...  77  ประมงอำเภอคงร่วมตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้...  43  ประมงอำเภอคงคัดเลือกเกษตรกรและรับคำขอรับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเ...  20  NO GIFT POLICY   19  5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ...  11  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านประมงระดับจังหวัดนครราชสี...  6  ประมงอำเภอคงร่วมประชุมกำหนดราคากลางปัจจัยด้านการเกษตร โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐก...  6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    nakhonratchasima_official@fisheries.go.th   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ