ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. นครราชสีมา พิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย อำเภอเสิงสาง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. นครราชสีมา พิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย อำเภอเสิงสาง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 21 กันยายน  2563 เวลา 13.00 น.  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา โดยนายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางภัทรภร ภัทรคำพงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง เข้าประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. นครราชสีมา พิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย (น้ำไหลหลาก) ของอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น  โดยมีนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  284   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 2/2565 อำเภอบัวลาย   160  Traffy Fondue   82  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า...  77  ประมงอำเภอคงร่วมตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้...  43  ประมงอำเภอคงคัดเลือกเกษตรกรและรับคำขอรับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเ...  20  NO GIFT POLICY   19  5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ...  11  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านประมงระดับจังหวัดนครราชสี...  6  ประมงอำเภอคงร่วมประชุมกำหนดราคากลางปัจจัยด้านการเกษตร โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐก...  6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    nakhonratchasima_official@fisheries.go.th   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ