กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่ 

ข่าวกิจกรรมจังหวัด

 เผยเเพร่: 2018-07-25  |   ข่าววันที่: 2018-07-23 |  อ่าน: 790 ครั้ง
 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และประมงอำเภอด่านขุนทด ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินและให้คำแนะนำการปรับปรุงสุขลักษณะ ตามหลักเกณฑ์การรับรองสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง แก่สมาชิกผู้แปรรูปปลาหมอส้ม และปลาหมอร้า “วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่” ตำบลกุดพิมาน โดยนายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด และพร้อมทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานร่วมให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหมอ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะก.. (1,462)  ฐานข้อมูลด้านประมง.. (1,275) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (1,238) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (942) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (941) ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (926) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (885) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (824) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (819) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (790)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000