กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านประมง Fisherman shop @ Korat

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านประมง Fisherman shop @ Korat วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.สุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นางศิพร หล้าสุวงษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางสาวพิมพร อุดมผล ประมงอำเภอบัวใหญ่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านประมง Fisherman shop @ Korat เพื่อสร้างช่องทางกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงสู่ผู้บริโภค สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผลิตภัณฑ์ด้านประมงจำหน่ายจำนวน 2 ร้านค้า ดังนี้

1. ผู้ประกอบการ รุ่งนภาปลาส้มโคราช จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปลาส้มปลาตะเพียน ปลาส้มปลาสวาย และปลาร้าปลานิล

2. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นางทองใบ ชัยศรี จำหน่ายปลาหมอ ปลาดุกสด และพืชผักปลอดสารพิษ

ซึ่งมีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ สอบถามและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้านประมงจำนวนมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเค...  218   นายอำเภอจักราชเป็นประธานเปิดงาน"Kick off ไถกลบตอซังเกษตรกรโคราชยุคใหม่ร่วมใจหยุด...  203  ประมงจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนักวิชาการประมงชำนาญการ และประมงอำเภอเมือง ได้รั...  159  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังห...  149  ประมงอำเภอชุมพวงร่วมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมชี้แจงข้อราชการต่างๆด้านประ...  139  ประมงอำเภอโนนสูงร่วมกับหัวหน้าส่านราชการอำเภอโนนสูงกำนันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกร ร่...  135  ประมงอำเภอบ้านเหลื่อมพร้อมด้วย นายถาวร จีนหมิก ประมงอำเภอด่านขุนทดเข้าพบนายกองค์...  134  การประกาศเจตนารมณ์เรื่องสุจริตโปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด2565และ งดรับ งดให้ของขวัญขอ...  127  ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   127  ประมงอำเภอด่านขุนทดถ่ายทอดความรู้ด้านการประมงติดปีกให้ผู้นำเกษตรกรร่วมกับสำนักงา...  119


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    korat_fish@hotmail.com   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ