กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านประมง Fisherman shop @ Korat

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านประมง Fisherman shop @ Korat วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.สุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นางศิพร หล้าสุวงษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางสาวพิมพร อุดมผล ประมงอำเภอบัวใหญ่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านประมง Fisherman shop @ Korat เพื่อสร้างช่องทางกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงสู่ผู้บริโภค สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผลิตภัณฑ์ด้านประมงจำหน่ายจำนวน 2 ร้านค้า ดังนี้

1. ผู้ประกอบการ รุ่งนภาปลาส้มโคราช จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปลาส้มปลาตะเพียน ปลาส้มปลาสวาย และปลาร้าปลานิล

2. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นางทองใบ ชัยศรี จำหน่ายปลาหมอ ปลาดุกสด และพืชผักปลอดสารพิษ

ซึ่งมีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ สอบถามและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้านประมงจำนวนมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงอำเภอคงจัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ตามโครงการศูนย์...  234   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า...  150  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวัน...  113  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมาร่วมจัดสถานีเรียนรู้ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ...  93  ประมงอำเภอคงคัดเลือกเกษตรกรและรับคำขอรับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเ...  84  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านประมงระดับจังหวัดนครราชสี...  72  ประมงอำเภอคงร่วมตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้...  68  สำนักงานประมงอำเภอบ้านเหลื่อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง โครงการศูนย์...  64  การระดมสมองหารือ เรื่อง แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดินเค็มข...  60  สำนักงานประมงอำเภอบ้านเหลื่อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง โครงการศูนย์...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    nakhonratchasima_official@fisheries.go.th   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ