ประมงอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกับเกษตรจังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกจุดท่องเที่ยวการเกษตรด้านประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


ประมงอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกับเกษตรจังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกจุดท่องเที่ยวการเกษตรด้านประมง วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ดร.สุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นายเจษฎากร สายตา ประมงอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกับเกษตรจังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกจุดท่องเที่ยวการเกษตรด้านประมง เพื่อร่วมบูรณาการกำหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตรของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา โดยคัดเลือกบ่อนายแก่น คล้ายสงคราม เป็นจุดท่องเที่ยวด้านการประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังห...  217   โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  204  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมป...  192  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดนครร...  163  หน่วยงานในสังกัดกรมประมง ประกอบด้วย สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและ...  160  พิธีประกาศเจตนารมณ์ กรมประมง ประจำปี พ.ศ.2565   157  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านประมง Fisherman shop...  156  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะ...  146  ประกาศเลื่อน การประกาศผลการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักง...  141  ประมงอำเภอจักราช  ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุ...  132


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    korat_fish@hotmail.com   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ