นายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day 2565)

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


นายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day 2565) วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day 2565) โดยมี ดร.สุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมต้อนรับ พร้อมด้วยประมงอำเภอด่านขุนทด ประมงอำเภอโนนไทย ประมงอำเภอสี่คิ้ว นายอุดมพงศ์ บุญถึง นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวเบญจพร จันทรจิตรสกุล และนางสาวธันยพร เทพเสนา ร่วมให้บริการฐานเรียนรู้ด้านประมง (การทำอาหารปลาลดต้นทุน และแปรรูปปลาส้ม) ณ บ้านดอนตะหนินใหญ่ ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังห...  217   โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  204  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมป...  192  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดนครร...  163  หน่วยงานในสังกัดกรมประมง ประกอบด้วย สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและ...  160  พิธีประกาศเจตนารมณ์ กรมประมง ประจำปี พ.ศ.2565   157  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านประมง Fisherman shop...  156  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะ...  146  ประกาศเลื่อน การประกาศผลการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักง...  141  ประมงอำเภอจักราช  ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุ...  132


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    korat_fish@hotmail.com   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ