ตรวจสอบสินค้านำผ่าน เป็นปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตรวจสอบสินค้านำผ่าน เป็นปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์ 

ข่าว/ประกาศ


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 20.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)  ได้ทำการตรวจสอบปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์(QR836)  ที่นำผ่านราชอาณาจักร ไปประเทศเวียดนาม ตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าขาเข้า (CI) ผลการตรวจสอบ พบว่าถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร และไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540    dof_s1@hotmail.com   งานบริการใบอนุญาตส่งออก 021340720 งานบริการใบอนุญาตนำเข้า นำผ่าน 021340726, 0992189389   021340720   แฟนเพจ