ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตราย เพื่อขึ้นทะเบียนใช้งานระบบ HAZDOF ของกรมประมง

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตราย เพื่อขึ้นทะเบียนใช้งานระบบ HAZDOF ของกรมประมง แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ
เรื่อง การเปิดใช้งานระบบให้บริการออกใบอนุญาตและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมประมง (Hazardous Substances Control System of The Department of Fisheries : HAZDOF)


ลงทะเบียนด้วยตนเองที่ https://haz.fisheries.go.th


-เจ้าหน้าที่ เริ่มลงทะเบียนวันที่ 6-29 ธันวาคม 2565


-ผู้ประกอบการ เริ่มลงทะเบียนวันที่ 3-31 มกราคม 2565


ติดต่อเพิ่มเติมที่ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต โทร 063-474-7863 และ 02-561-2390

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่าน สัตว์น้ำแบบ Manual   1,190   วีดีโอการขอใบอนุญาตส่งออก Manual และ Merg file   555  ประกาศด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   472  วีดีโอการขอใบอนุญาตนำเข้า Manual และ Merg file   317  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบ...  265  ตัวอย่างหนังสือรับรองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในการส่งออก...  175  ระเบียบการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   139  ช่องทางการติดต่อและติดตามข่าวสารด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   131  ข่าวเปิดตรวจสินค้าปลาสวยงามส่งออก   97  เปิดตรวจปลานำเข้าจากญี่ปุ่น   93


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540    dof_s1@hotmail.com   งานบริการใบอนุญาตส่งออก 021340720 งานบริการใบอนุญาตนำเข้า นำผ่าน 021340726, 0992189389   021340720   แฟนเพจ