ตรวจร่วม กะโหลกวาฬนาร์วาล จากประเทศต้นทาง แคนาดา

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตรวจร่วม กะโหลกวาฬนาร์วาล จากประเทศต้นทาง แคนาดา 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น.

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร

ร่วมกันเปิดตรวจสอบสินค้า เป็น หัวกะโหลกวาฬนาร์วาล จำนวน 1 ชิ้น งาวาฬนาร์วาล จำนวน 2 ชิ้น และ กระดูกครีบวาฬนาร์วาล จำนวน 2 ชิ้น  จากประเทศต้นทาง แคนาดา

บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าขาเข้า(TG) คลังสินค้าการบินไทย  ผลการตรวจสอบ พบว่าถูกต้องตรงตามเอกสารใบอนุญาตตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์CITES(สป. 5) และไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นใด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่าน สัตว์น้ำแบบ Manual   1,164   วีดีโอการขอใบอนุญาตส่งออก Manual และ Merg file   534  ประกาศด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   422  วีดีโอการขอใบอนุญาตนำเข้า Manual และ Merg file   296  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบ...  239  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกออสเตรเลีย   121  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้าจากไต้หวัน   117  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำกุ้งมังกรนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย   116  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำเนื้อจระเข้ตากแห้งส่งออกไปยังฮ่องกง   112  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำหนังจระเข้น้ำจืดหมักเกลือส่งออกไปประเทศสิงคโปร์   103


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540    dof_s1@hotmail.com   งานบริการใบอนุญาตส่งออก 021340720 งานบริการใบอนุญาตนำเข้า นำผ่าน 021340726, 0992189389   021340720   แฟนเพจ