ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสหราชอาณาจักร

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสหราชอาณาจักร 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทำการเปิดตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเป็นปลาสวยงามน้ำจืดจำนวน 2 กล่อง ที่จะส่งออกไปยังประเทศสหราชอาณาจักร (QR833) บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาต(ร.9) และใบอนุญาติ ตามอนุสัญญา(สป. 5) จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการนำเข้าสัตว์น้ำรายปี 2565   203   ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมงฯ เดินทางมาประชุมผู้ประกอบการและตัวแทนนำเข้าส่งออก...  176  อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ได้เดินทางมาดูงานส่งออกสัตว์น้ำ   159  คู่มือการใช้งานระบบแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ   156  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศจอร์แดน   154  เปิดตรวจสินค้ากระเพาะปลาส่งออกไปยังฮ่องกง   142  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศซูรินาเม   141  สถิติส่งออกสัตว์น้ำรายปี ประจำปี 2565   139  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำกกุ้งมังกรนำเข้า   135  หัวหน้าด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบา...  134


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540    dof_s1@hotmail.com   งานบริการใบอนุญาตส่งออก 021340720 งานบริการใบอนุญาตนำเข้า นำผ่าน 021340726, 0992189389   021340720   แฟนเพจ