เปิดตรวจสินค้าปลาสวยงามนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


เปิดตรวจสินค้าปลาสวยงามนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย 

ข่าว/ประกาศ


เปิดตรวจสินค้าปลาสวยงามนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   505   ตัวอย่างหนังสือรับรองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในการส่งออก...  262  ระเบียบการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   230  แนวทางในการขอแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปประเทศญี่ปุ่น   178  การขอใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน   140  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย   125  แจ้งระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบให้นำเข้าสัตว์น้ำด...  121  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก   119  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้า   117  เปิดตรวจปลานำเข้าจากญี่ปุ่น   111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540    dof_s1@hotmail.com   งานบริการใบอนุญาตส่งออก 021340720 งานบริการใบอนุญาตนำเข้า นำผ่าน 021340726, 0992189389   021340720   แฟนเพจ