เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกสวยงามไปประเทศอินโดนีเซีย

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกสวยงามไปประเทศอินโดนีเซีย 

ข่าว/ประกาศ


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่าน สัตว์น้ำแบบ Manual   1,166   วีดีโอการขอใบอนุญาตส่งออก Manual และ Merg file   535  ประกาศด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   427  วีดีโอการขอใบอนุญาตนำเข้า Manual และ Merg file   298  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบ...  239  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกออสเตรเลีย   121  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำกุ้งมังกรนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย   117  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำหนังจระเข้น้ำจืดหมักเกลือส่งออกไปประเทศสิงคโปร์   105  ช่องทางการติดต่อและติดตามข่าวสารด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   102  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย   101


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540    dof_s1@hotmail.com   งานบริการใบอนุญาตส่งออก 021340720 งานบริการใบอนุญาตนำเข้า นำผ่าน 021340726, 0992189389   021340720   แฟนเพจ