เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกกระเป๋าหนังจระเข้ส่งออกไปยังสิงคโปร์

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกกระเป๋าหนังจระเข้ส่งออกไปยังสิงคโปร์ 

ข่าว/ประกาศ


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่าน สัตว์น้ำแบบ Manual   1,029   วีดีโอการขอใบอนุญาตส่งออก Manual และ Merg file   482  วีดีโอการขอใบอนุญาตนำเข้า Manual และ Merg file   262  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบ...  177  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำนำเข้ากุ้งมังกรจากประเทศศรีลังกา   133  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำนำเข้ากุ้งก้ามกรามจากประเทศอิสราเอล   125  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำจระเข้ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น   119  ประกาศด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   102  ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดประชุมชี้แจงแลำทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียย...  97  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกสวยงามไปประเทศอินโดนีเซีย   95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540    dof_s1@hotmail.com   งานบริการใบอนุญาตส่งออก 021340720 งานบริการใบอนุญาตนำเข้า นำผ่าน 021340726, 0992189389   021340720   แฟนเพจ