ขอแจ้งการปิดระบบ FSW และระบบ PSM ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 13 ชั่วโมง*****

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ขอแจ้งการปิดระบบ FSW และระบบ PSM ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 13 ชั่วโมง***** 

ข่าว/ประกาศ

 เผยเเพร่: 2017-12-21  |   ข่าววันที่: 2017-12-20 |  อ่าน: 594 ครั้ง
 

กรมประมงจะดำเนินการย้ายฮาร์ดแวร์ไปติดตั้งในตู้เก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใหม่ที่เหมาะสมภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Data Center) กรมประมง

***ขอแจ้งการปิดระบบ FSW และระบบ PSM
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 13 ชั่วโมง*****

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กรมประมงจะดำเนินการย้ายฮาร์ดแวร์ไปติดตั้งในตู้เก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใหม่ที่เหมาะสมภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Data Center) กรมประมง

***ขอแจ้งการปิดระบบ FSW และระบบ PSM
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 13 ชั่วโมง*****

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • แนวทางการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. 2561.. (3,661)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (3,469) ตรวจสอบการนำเข้าและกักกันปลาคาร์ฟ.. (2,389) ตรวจร่วมยึดสินค้าอาหารญี่ปุ่น ไม่สำแดงใบอนุญาต .. (2,245) ตรวจสอบการนำเข้าปลาสวยงาม จากประเทศพม่า.. (2,207) ประกาศ ประกาศ ปลาหมูอารีย์ ส่งออกได้นะจ้ะ.. (2,205) ตรวจร่วม กะโหลกวาฬนาร์วาล จากประเทศต้นทาง แคนาดา.. (1,974) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,882) ตรวจยึด สัตว์น้ำต่างถิ่น(เอเลี่ยนสปีชีส์) นำเข้าจาก ประเทศคองโก.. (1,837) ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (1,682)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540