ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำของกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) และรับบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure: PSM) ระหว่างวันที่ 17 - 24 พฤศจิกายน 2560

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำของกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) และรับบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure: PSM) ระหว่างวันที่ 17 - 24 พฤศจิกายน 2560 

ข่าว/ประกาศ


ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำของกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต

ของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) และรับบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

(Port State Measure: PSM)

 

                    ด้วยกรมประมงจะดำเนินการเปลี่ยนระบบฮาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับระบบเชื่อมโยงคำขอกลาง

และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW)

และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure: PSM) ไม่สามารถเปิดบริการได้

                    กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จึงจะดำเนินการปิดระบบ (Fisheries Single Window : FSW) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure: PSM) ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00.01 น. ถึงวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23.59 น.         รวมระยะเวลา ทั้งสิ้น 7 วัน และขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตและใบรับรองก่อน     วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. และพิมพ์ใบอนุญาตออกจากระบบไว้ล่วงหน้า หากต้องขอใบอนุญาตหรือใบรับรองในช่วงเวลาดังกล่าวให้ติดต่อขอใบอนุญาตระบบเอกสาร (Manual) ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำที่จะดำเนินการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่าน สัตว์น้ำแบบ Manual   882   วีดีโอการขอใบอนุญาตส่งออก Manual และ Merg file   422  วีดีโอการขอใบอนุญาตนำเข้า Manual และ Merg file   214  สถิติการนำเข้าสัตว์น้ำรายปี 2565   205  คู่มือการใช้งานระบบแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ   165  อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ได้เดินทางมาดูงานส่งออกสัตว์น้ำ   163  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศจอร์แดน   157  เปิดตรวจสินค้ากระเพาะปลาส่งออกไปยังฮ่องกง   148  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกกระเป๋าหนังจระเข้ส่งออกไปยังสิงคโปร์   146  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศซูรินาเม   146


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540    dof_s1@hotmail.com   งานบริการใบอนุญาตส่งออก 021340720 งานบริการใบอนุญาตนำเข้า นำผ่าน 021340726, 0992189389   021340720   แฟนเพจ