ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำของกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) และรับบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure: PSM) ระหว่างวันที่ 17 - 24 พฤศจิกายน 2560

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำของกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) และรับบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure: PSM) ระหว่างวันที่ 17 - 24 พฤศจิกายน 2560 

ข่าว/ประกาศ

 เผยเเพร่: 2017-11-03  |   ข่าววันที่: 2017-11-03 |  อ่าน: 714 ครั้ง
 

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำของกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต

ของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) และรับบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

(Port State Measure: PSM)

 

                    ด้วยกรมประมงจะดำเนินการเปลี่ยนระบบฮาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับระบบเชื่อมโยงคำขอกลาง

และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW)

และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure: PSM) ไม่สามารถเปิดบริการได้

                    กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จึงจะดำเนินการปิดระบบ (Fisheries Single Window : FSW) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure: PSM) ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00.01 น. ถึงวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23.59 น.         รวมระยะเวลา ทั้งสิ้น 7 วัน และขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตและใบรับรองก่อน     วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. และพิมพ์ใบอนุญาตออกจากระบบไว้ล่วงหน้า หากต้องขอใบอนุญาตหรือใบรับรองในช่วงเวลาดังกล่าวให้ติดต่อขอใบอนุญาตระบบเอกสาร (Manual) ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำที่จะดำเนินการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวทางการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. 2561.. (3,499)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (3,221) ตรวจร่วมยึดสินค้าอาหารญี่ปุ่น ไม่สำแดงใบอนุญาต .. (2,136) ตรวจสอบการนำเข้าและกักกันปลาคาร์ฟ.. (2,109) ประกาศ ประกาศ ปลาหมูอารีย์ ส่งออกได้นะจ้ะ.. (2,006) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,753) ตรวจสอบการนำเข้าปลาสวยงาม จากประเทศพม่า.. (1,706) ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (1,601) แนวทางการใส่ข้อมูลใบอนุญาตและใบแจ้งดำเนินการส่งออกในใบขนของกรมศุลกากร .. (1,555) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง .. (1,528) ตรวจร่วม กะโหลกวาฬนาร์วาล จากประเทศต้นทาง แคนาดา.. (1,458) ตรวจสอบการนำเข้า ปลาทะเลสวยงาม จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,454) ตรวจยึด สัตว์น้ำต่างถิ่น(เอเลี่ยนสปีชีส์) นำเข้าจาก ประเทศคองโก.. (1,440) ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเวียดนาม.. (1,416) ตรวจสอบสินค้านำผ่าน เป็นปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์.. (1,397) เปิดตรวจ หอยแครง+หอยจุ๊บแจง.. (1,343) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีน.. (1,322) ตรวจยึด ปลากะพงแม่น้ำไนล์ นำเข้าจากทวีปแอฟริกา.. (1,320) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์.. (1,316) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย.. (1,309)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540