ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ ปฏิบัติงานตรวจป้องกันลักลอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย

 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์


ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ ปฏิบัติงานตรวจป้องกันลักลอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย 

ข่าวกิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!