ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าส่งออก

 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์


ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าส่งออก 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมาเลเซียได้แก่ ปลาทูลังแช่แข็ง ปลาหางแข็งแช่แข็ง ปลาแช่เย็น หอยแครงมีชีวิต และสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียได้แก่ หอยตลับมีชีวิต สินค้าทั้งหมดถูกต้องตามเอกสารที่แจ้งจึงดำเนินการตรวจปล่อยต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!