นายประพันธ์  ลีปายะคุณ  รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการส่งออกลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ณ ศพช.ฉะเชิงเทรา

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


นายประพันธ์  ลีปายะคุณ  รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการส่งออกลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ณ ศพช.ฉะเชิงเทรา 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายประพันธ์  ลีปายะคุณ  รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการส่งออกลูกพันธุ์ปลากะพงขาวโดยมี นางกัญญารัตน์  สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง นายคนึง  คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมข้าราชการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา เพื่อให้การดำเนินการส่งออกลูกปลากะพงขาวไปยังต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด นอกจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทีมงานผลิตนอเพลียสกุ้งขาวสายพันธุ์สิชล1 ของกรมประมง พร้อมทั้งให้แนวทางในการดำเนินงานสำหรับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้มีศักยภาพที่ดีต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้   116   นายประพันธ์  ลีปายะคุณ  รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการส่งออกล...  100  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนกันยายน 2565   99  เกษตรกรเฮ !! คชก.64 เพิ่ม Solar cell ขนาดเล็กเข้าเสริมกิจกรรมหลัก ช่วยเกษตรกรลดค...  68  องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ฯ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ...  65  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้...  55  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ศ...  51  กิจกรรมอื่นๆ   50  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาภายใต้ความร่วมมือของ Tokyo University of Marine Sci...  41  กิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม   40


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ