กรมประมงจับมือ Shrimp Board..แถลงผลงานการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย พร้อมดันผลผลิตกุ้งทะเลให้ได้ 4 แสนตัน ในปี 2566 มั่นใจการนำเข้ากุ้งทะเลจากอินเดียและเอกวาดอร์ไม่กระทบผลผลิตและราคาในประเทศ

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


กรมประมงจับมือ Shrimp Board..แถลงผลงานการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย พร้อมดันผลผลิตกุ้งทะเลให้ได้ 4 แสนตัน ในปี 2566 มั่นใจการนำเข้ากุ้งทะเลจากอินเดียและเอกวาดอร์ไม่กระทบผลผลิตและราคาในประเทศ 

ประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ อธิบดีกรมประมงร่วมกับ Shrimp board แถลงแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทยให้มั่นคงในตลาดโลก ด้วยความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ผู้ประกอบการแปรรูปและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในการเดินแผนสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน เพื่อดันผลผลิตกุ้งไทยให้ได้ปริมาณ 400,000 ตัน ภายในปี 2566

อ่านต่อคลิก >>
https://www.facebook.com/227334884050780/posts/pfbid02wGknG97BVqd5aE4gJ1tw1Gd18DJCHXVoZCCh3dD6xM12RUxSVN4dKMUMMcidnQ9Vl/?d=n

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้   117   นายประพันธ์  ลีปายะคุณ  รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการส่งออกล...  100  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนกันยายน 2565   99  เกษตรกรเฮ !! คชก.64 เพิ่ม Solar cell ขนาดเล็กเข้าเสริมกิจกรรมหลัก ช่วยเกษตรกรลดค...  68  องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ฯ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ...  65  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้...  55  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ศ...  51  กิจกรรมอื่นๆ   50  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาภายใต้ความร่วมมือของ Tokyo University of Marine Sci...  41  กิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม   40


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ