กรมประมง จับมือมูลนิธิเวิลด์วิวไคลเมท จัดเสวนาอนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seaweed: The Next Future ยกทัพผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างโอกาสและยกระดับสาหร่ายทะเลไทย

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


กรมประมง จับมือมูลนิธิเวิลด์วิวไคลเมท จัดเสวนาอนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seaweed: The Next Future ยกทัพผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างโอกาสและยกระดับสาหร่ายทะเลไทย 

ประชาสัมพันธ์


          เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ กรมประมง นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงานเสวนา “อนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seaweed: The Next Future” พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ‘นโยบายการส่งเสริมสาหร่ายทะเลในไทยของกรมประมง’  โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานกรรมการมูลนิธิ เวิลด์วิว ไคลเมท ร่วมด้วย นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานครั้งนี้ ทั้งนี้ มีนายชลธิศักดิ์  ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ และวิทยากรทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ตัวแทนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จมาให้เกียรติร่วมในการเปิดเสวนาหลายท่าน ไ้ด้แก่ ผอ.มนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายพิสิฐ วงศ์สง่าศรี กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ จากกรมประมง ร่วมกับวิทยากรท่านอื่นๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสาหร่ายทะเล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมงจับมือ Shrimp Board..แถลงผลงานการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย พร้อมดันผลผลิตกุ...  113   กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้   107  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนกันยายน 2565   95  นายประพันธ์  ลีปายะคุณ  รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการส่งออกล...  93  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง รวมใจต่อต้านคอรัปชั่น ไม่ท...  68  เกษตรกรเฮ !! คชก.64 เพิ่ม Solar cell ขนาดเล็กเข้าเสริมกิจกรรมหลัก ช่วยเกษตรกรลดค...  65  องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ฯ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ...  60  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้...  52  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ศ...  47  กิจกรรมอื่นๆ   44


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ