ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “อนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seaweed : The Next Future”  

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “อนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seaweed : The Next Future”   

ประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้สาหร่ายทะเลในประเทศไทย
ด้วยการจัดงานเสวนา “อนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seaweed : The Next Future”  

*******************************************************************************************
          กรมประมง เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มูลนิธิเวิลด์วิว ไคลเมทและ WorldviewInternational Foundation จัดงานเสวนา “อนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seaweed : The Next Future” ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วนในมิติต่าง ๆ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิชาการ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติการ ผู้ประกอบการรายย่อย นักวิจัย ผู้พัฒนานวัตกรรมการแปรรูป ภาครัฐ ภาคเอกชน ไปจนถึงองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับสาหร่ายทะเลของประเทศไทย รวมทั้งขยายความรู้ความเข้าใจขอบเขตความร่วมมือด้านสาหร่ายทะเล ตลอดจนโอกาสในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวประมงของไทยอย่างยั่งยืน
ในการนี้ 
          ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนา ในงานเสวนาออนไลน์ “อนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seaweed : The Next Future” ได้ในวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom
          สนใจเข้าร่วม โปรดสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือทาง : https://forms.gle/6H9HfsP9AqC6bNSq8
Join Zoom Meeting "อนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seaweed : The Next Future”
https://zoom.us/j/97924709603?pwd=NzUwTDFxeWtSL2FVQ3A0aFliMGtKdz09
          Meeting ID: 979 2470 9603
          Passcode: 997009

          สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่ >> https://drive.google.com/drive/folders/1TliLsfqai8gzj7VSVKvcLmGOzz85VsdI

**หมายเหตุ : การบรรยายมีทั้งหัวข้อที่บรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางผู้จัดได้เตรียมล่ามอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความเข้าใจที่มากขึ้นต่อผู้ฟังกลุ่มต่าง ๆ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  White List Hatchery    343   กรมประมงจับมือ Shrimp Board..แถลงผลงานการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย พร้อมดันผลผลิตกุ...  112  กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้   103  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนกันยายน 2565   94  นายประพันธ์  ลีปายะคุณ  รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการส่งออกล...  93  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง รวมใจต่อต้านคอรัปชั่น ไม่ท...  68  เกษตรกรเฮ !! คชก.64 เพิ่ม Solar cell ขนาดเล็กเข้าเสริมกิจกรรมหลัก ช่วยเกษตรกรลดค...  65  องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ฯ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ...  60  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้...  52  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ศ...  47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ