นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผอ.ศพช.เพชรบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกุ้งตำบลนาพันสาม ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เรื่องแนวทางการเตรียมบ่อและน้ำก่อนปล่อยลูกกุ้ง

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผอ.ศพช.เพชรบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกุ้งตำบลนาพันสาม ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เรื่องแนวทางการเตรียมบ่อและน้ำก่อนปล่อยลูกกุ้ง 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. 
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี มอบหมาย นายธีรพงศ์ บรรเลง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายสุเมธี มานิช นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกุ้งตำบลนาพันสาม ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เรื่องแนวทางการเตรียมบ่อและน้ำก่อนปล่อยลูกกุ้ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมบ่อและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ตลอดจนการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ ปม.2 ในการเตรียมบ่อและระหว่างการเลี้ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล ลดความเสี่ยงการเกิดโรคในและเสริมภูมิคุ้มกันของกุ้งระหว่างการเลี้ยง โดยมีเกษตรกรสมาชิกในกลุ่มเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 22 ราย ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการบรรยายให้ความรู้จากนายสุนทร โตแสง ประธานกลุ่มผุ้เพาะเลี้ยงกุ้งตำบลนาพันสาม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   95   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ตรัง เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน หรือปลานีโม่ จำหน่ายใ...  85  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   84  โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   81  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรทางไกลแด่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร    76  คณะทำงานเดินทางเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดั...  72  ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   70  รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒน...  69  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   67  ติดตาม โครงการวิจัยทดสอบสายพันธุ์กุ้งขาวเชิงพาณิชย์ (สวก)? ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศพ...  65

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ