นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์ ประมงจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผอ.ศพช.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์ฯคุ้งกระเบน ร่วมพิธี “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์ ประมงจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผอ.ศพช.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์ฯคุ้งกระเบน ร่วมพิธี “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

ประชาสัมพันธ์


   วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์ ประมงจังหวัดจันทบุรี พร้ัอมด้วยนางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมพิธี “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีพลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผบ.ทรภ.๑ เป็นประธานในพิธี 
  หลังจากนั้น ประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ชมนิทรรศการที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น ดังนี้ 
นิทรรศการการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยกองทัพเรือภาคที่ ๑, นิทรรศการและการสาธิตการทำซั้งเชือกเพื่อเป็นบ้านปลา โดยศูนย์ฯ คุ้งกระเบน, นิทรรศการการปลูกปะการังและหญ้าทะเล โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, นิทรรศการทรัพยากรใต้ทะเลหาดเจ้าหลาว โดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และนิทรรศการการกำจัดขยะแบบครบวงจร โดยบริษัทโชคชัย เอนไวรอลเมนทอล จำกัด นอกจากนั้น พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผบ.ทรภ.๑ มอบถังขยะพลาสติกให้แก่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนอีกด้วย
    ต่อจากนั้น ประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ มอบพันธุ์ปลา หอยมือเสือ และปะการัง แกอาสาสมัครนักดำน้ำ เพื่อนำลงไปปล่อยลงสู่ท้องทะเล และร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เต่าตะนุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย ฟื้นฟูทรัพยากรและแหล่งการทำประมงให้กับชุมชน เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   95   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ตรัง เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน หรือปลานีโม่ จำหน่ายใ...  85  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   84  โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   81  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรทางไกลแด่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร    76  คณะทำงานเดินทางเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดั...  72  ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   70  รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒน...  69  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   67  ติดตาม โครงการวิจัยทดสอบสายพันธุ์กุ้งขาวเชิงพาณิชย์ (สวก)? ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศพ...  65

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ