การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านการประชุมทางไกล zoom cloud meetings

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านการประชุมทางไกล zoom cloud meetings 

ประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เวลา 13.30 น. นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมทางไกล zoom cloud meetings เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1-24 และติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งพิจารณาและนำเสนอรายละเอียดโครงการต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาทิ โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปัจจัยการผลิต เป็นต้น   

??Link เพิ่มเติม??
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4748551171929106&id=227334884050780

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  White List Hatchery    111   ศพช.เพชรบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอาจารย์นักวิจัยอ...  98  No Gift Policy กรมประมง งดให้ งดรับ   82  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน   67  กรมประมง จับมือมูลนิธิเวิลด์วิวไคลเมท จัดเสวนาอนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seawee...  64  รมว.เกษตรฯ...เปิด “Fisherman Shop” อย่างยิ่งใหญ่ กระจายผลผลิตจากชาวประมงและผู้เพ...  64  นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้แทนจากกองภายใต้สังกัดกรมประมง ให้การ...  63  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้...  59  กรมประมงจับมือ Shrimp Board..แถลงผลงานการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย พร้อมดันผลผลิตกุ...  54  พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Phetchaburi พร้อมกับสำนักงานประมงจังหวัด 76 จังหวั...  52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ