งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31 

ประชาสัมพันธ์


วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมงานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31 โดยมีนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย  ประธานชมรมกุ้งฯ/สหกรณ์กุ้ง/สมาคมกุ้งฯ ให้การต้อนรับ

ในการนี้ รองอธิบดีฯ ได้รับเชิญให้ขึ้นกล่าวบรรยาย ภายใต้หัวข้อ Shrimp Board ภาครัฐ เพิ่มโอกาสกุ้งไทย ซึ่งภาคเกษตรกร นักวิชาการจากแขนงต่าง ๆ รวมทั้งสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยในเนื้อหามีการบรรยายในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
? สถานการณ์ผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยและของโลก 
? การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง 
? โลกเปลี่ยนไว เราจะอยู่อย่างไรให้รอด 
? ความเป็นมาของการจัดตั้ง Shrimp Board และการดำเนินการที่ผ่านมา 
? นโยบายกรมประมงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย 
? กลไกการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อความยั่งยืนสู่เศรษฐกิจเพื่ออนาตต 
? Quick Win

จากนั้น รองอธิบดีฯ และคณะ ได้เยี่ยมชมบูทแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Shrimp Board ที่มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

???Link เพิ่มเติม???
https://www.facebook.com/103371528516012/posts/324721546381008/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4742701275847429&id=227334884050780

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   123   ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   115  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ตรัง เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน หรือปลานีโม่ จำหน่ายใ...  109  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   102  คณะทำงานเดินทางเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดั...  85  รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒน...  85  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   80  นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร...  73  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565   66  ติดตามงานขยายผลการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงอ...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ