โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

ประชาสัมพันธ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวยุพเยาว์ สายจันทร์ นางสาวนวนิตย์ คล่องแคล่ว นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข และคณะนักวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการเข้าเยี่ยมชม และติดตามความก้าวหน้าของการทดลองจุลินทรีย์สูตรใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมประมง และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ด้าน “การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” 

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
#ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4439179266199633&id=227334884050780

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   180   ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   158  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   125  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   103  ศพช.สมุทรสาคร ร่วมกับ สนง.จังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลา...  82  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหากุ้งทะเลในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565    81  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ...  78  เยี่ยมเยียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มประมงพื้นบ้านคลองเทียน ตำบลชะอำ อำเภอชะ...  77  กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลเขาตาหน่วย-หนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ นำสินค้ามาจำหน่ายในโครงกา...  75  ต้อนรับ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะ เข้าเยี่ย...  73


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ