มาตรการรับสถานการณ์ภัยแล้ง 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์


มาตรการรับสถานการณ์ภัยแล้ง 2563 

ข่าวกิจกรรม


มาตรการรับสถานการณ์ภัยแล้งปีงบประมาณ 256๓

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

ให้คำแนะนำทางด้านวิชาการแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังต่อไปนี้

  1. ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ป้องกันการรั่วซึม หรือจัดทำร่มเงาให้บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
  2. จัดเตรียมหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เพิ่มเติม
  3. จับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำภายในบ่อ
  4. ลดปริมาณอาหารสัตว์น้ำลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอาหารสดเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย
  5. ควรปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงในปริมาณหนาแน่นน้อยกว่าปกติ และควรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ เพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง
  6. ควรงดเว้นการขนถ่ายสัตว์น้ำ ถ้าจำเป็นต้องระมัดระวังให้มาก เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการกินอาหารและการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำโดยตรง
  7. ต้องเพิ่มความสนใจ สังเกตอาการต่าง ๆ ของสัตว์น้ำที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติจะได้แก้ไขและให้การรักษาได้ทันท่วงที
  8. ควรมีการวางแผนการเลี้ยง หรืองดการเลี้ยงในช่วงดังกล่าว โดยทำการตากบ่อและตกแต่งบ่อในช่วงดังกล่าวแทน เพื่อเตรียมไว้เลี้ยงสัตว์น้ำในรอบต่อไป

    น้ำในรอบต่อไป

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

 ที่อยู่ ; ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 102  ม.8  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.บ้านบัว อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000    genetic.buriram@gmail.com   044-634861   044-634861   แฟนเพจ