เกษตรทฤษฎีใหม่ 

ข่าวกิจกรรม


29 ส.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาและให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปี 2561 (รายเดิม) รวมทั้งสิ้น 100 ราย ได้แก่ เกษตรกรตำบลจันดุม 34 ราย , ตำบลป่าชัน 2 ราย , ตำบลสะเดา 28 ราย , ตำบลสำโรง 19 ราย , ตำบลโคกขมิ้น 17 ราย

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

 ที่อยู่ ; ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 102  ม.8  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.บ้านบัว อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000    genetic.buriram@gmail.com   044-634861   044-634861   แฟนเพจ