รองอธิบดีตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์


รองอธิบดีตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ 

ข่าวกิจกรรม


รองอธิบดีตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ..คลิก

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนางทิพย์สุดา ต่างประโคน ประมงจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ โดยมีนายฤทธิกร ศรแก้ว รักษาการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมรับมอบนโยบายดำเนินงานดังนี้

?? มอบหมายให้ศูนย์วิจัยฯ พัฒนาปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่ ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตสัตว์น้ำปรับปรุงพันธุ์ที่พัฒนาแล้วให้หน่วยงานผลิตอื่นๆ หรือภาคเอกชนตลอดจนเกษตรกรได้นำไปต่อยอดการผลิตต่อไป

?? ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเก็บรักษาน้ำเชื้อ ปลาตะเพียนนีโอเมล เพื่อประโยชน์ในการกระจายน้ำเชื้อปลาสู่การใช้ประโยชน์ด้านการเพาะเลี้ยงของเกษตรกร

?? พิจารณาแนวทางการผลิตลูกพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในพื้นที่อย่างเหมาะสมนำไปสู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน

พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานภายในศูนย์วิจัยฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม

สัตว์น้ำบุรีรัมย์ นำชมการดำเนินงานพร้อมให้การต้อนรับ

#กรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#นายประพันธ์ลีปายะคุณรองอธิบดีกรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

    รายละเอียด ที่อยู่ ; ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 102  ม.8  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.บ้านบัว อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000  email  genetic.buriram@gmail.com  โทรศัพท์ 044-634861  FAX 044-634861  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6