รองอธิบดีฯเยี่ยมศูนย์ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์


รองอธิบดีฯเยี่ยมศูนย์ฯ 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ โดยมีนายสุริยันต์ วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ นางวิระวรรณ ระยัน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ นายพงศ์เทพ จันทรชิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม นางสาวชญาภา จันทร์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ นายวีรศักดิ์ สุวรรณพันธ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมงในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการภายใต้ความรับผิดชอบ และนำเสนอผลงานเด่นของหน่วยงาน ดังนี้ 

ฟาร์มเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ศักยภาพสูงที่พร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ผลงานการจับกุมผู้กระทำผิดด้านการประมงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์)
การผลิตปลาตะเพียนนีโอเมล เพื่อการผลิตปลาตะเพียนเพศเมียล้วน โดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์
    
   ทั้งนี้ นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมงได้ให้กำลังใจและให้โอวาทในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประมง โดยเน้นย้ำให้เพิ่มเติมเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านประมงที่มีอยู่แล้วให้เกิดศักยภาพสูงสุด อาทิ การดูแลแหล่งพ่อแม่พันธุ์และคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์ปลา แหล่งวางไข่และอนุบาลในธรรมชาติ การบริหารจัดการทรัพยากรผลผลิตสัตว์น้ำในช่วงฤดูน้ำแดง นอกจานี้ได้ร่วมกันปลูกต้นชัยพฤกษ์เพื่อเป็นที่ระลึก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

     ที่อยู่ ; ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 102  ม.8  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.บ้านบัว อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000    genetic.buriram@gmail.com   044-634861   044-634861   แฟนเพจ