เก็บน้ำเชื้อปลาตะเพียนนีโอเมล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์


เก็บน้ำเชื้อปลาตะเพียนนีโอเมล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม เข้าเก็บน้ำเชื้อปลาตะเพียนนีโอเมลของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ เพื่อน้ำไปใช้ผสมกับไข่ของแม่พันธุ์ปลาตะเพียนให้ได้ผลผลิตเป็นปลาตะเพียนเพศเมียล้วน

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

 ที่อยู่ ; ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 102  ม.8  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.บ้านบัว อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000    genetic.buriram@gmail.com   044-634861   044-634861   แฟนเพจ