ปัญหาและแนวทางการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบน้าหมุนเวียน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

ปัญหาและแนวทางการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบน้าหมุนเวียน 

บทความวิชาการ

 เผยเเพร่: 2017-06-28  |   ข่าววันที่: 2017-06-28 |  อ่าน: 520 ครั้ง
 

ปัญหาและแนวทางการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบน้าหมุนเวียน
นิคม ละอองศิริวงศ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง นราธิวาส กรมประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,192)  การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,435) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,382) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,324) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,321) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,170) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (1,081) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (1,078) หน้าที่รับผิดชอบ.. (1,070) โครงการ/แผนงาน ปี 2564.. (948) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (945) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (911) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (849) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (847) งบทดลอง พ.ค.61.. (829) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (790) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (756) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (740) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (734) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (724)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110