ปัญหาและแนวทางการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบน้าหมุนเวียน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

ปัญหาและแนวทางการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบน้าหมุนเวียน 

บทความวิชาการ

 เผยเเพร่: 2017-06-28  |   ข่าววันที่: 2017-06-28 |  อ่าน: 408 ครั้ง
 

ปัญหาและแนวทางการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบน้าหมุนเวียน
นิคม ละอองศิริวงศ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง นราธิวาส กรมประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,817)  โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,106) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,104) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,029) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (947) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (920) หน้าที่รับผิดชอบ.. (886) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (870) โครงการ/แผนงาน.. (789) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (779) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (765) งบทดลอง พ.ค.61.. (683) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (675) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (648) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (606) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (600) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (598) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (585) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (543) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (541)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110