“ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ในพิธีส่งมอบปะการังเทียมของจังหวัดนราธิวาส”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

“ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ในพิธีส่งมอบปะการังเทียมของจังหวัดนราธิวาส” 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2018-06-27  |   ข่าววันที่: 2018-06-21 |  อ่าน: 450 ครั้ง
 

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ บริเวณคลองน้ำแบ่ง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาสให้การสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวนทั้งสิ้น 7,000,000 ตัว, ลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 3,000,000 ตัว และลูกพันธุ์ปลากะพงขาวอีกจำนวน 50,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพิธีการส่งมอบปะการังเทียมให้แก่จังหวัดนราธิวาส โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมงและมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,966)  สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,170) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,168) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,126) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,031) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (970) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (964) หน้าที่รับผิดชอบ.. (940) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (837) โครงการ/แผนงาน.. (836) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (815) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (725) งบทดลอง พ.ค.61.. (724) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (721) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (706) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (663) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (658) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (626) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (595) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (594)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110