“ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ในพิธีส่งมอบปะการังเทียมของจังหวัดนราธิวาส”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

“ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ในพิธีส่งมอบปะการังเทียมของจังหวัดนราธิวาส” 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2018-06-27  |   ข่าววันที่: 2018-06-21 |  อ่าน: 525 ครั้ง
 

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ บริเวณคลองน้ำแบ่ง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาสให้การสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวนทั้งสิ้น 7,000,000 ตัว, ลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 3,000,000 ตัว และลูกพันธุ์ปลากะพงขาวอีกจำนวน 50,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพิธีการส่งมอบปะการังเทียมให้แก่จังหวัดนราธิวาส โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมงและมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,069)  การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,255) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,253) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,238) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,170) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,087) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (1,013) หน้าที่รับผิดชอบ.. (993) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (951) โครงการ/แผนงาน ปี 2564.. (881) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (859) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (838) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (778) งบทดลอง พ.ค.61.. (771) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (767) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (720) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (709) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (679) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (648) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110