การอนุบาลปลากะพงขาว 

เอกสารน่ารู้


การอนุบาลปลากะพงขาว

1.การเตรียมน้ำในการอนุบาลลูกปลากะพงขาว

1.1. การเตรียมน้ำและการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

น้ำทะเลที่ใช้เป็นน้ำสะอาด ความเค็มระหว่าง 28-32 ppt พักให้ตกตะกอนแล้วฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน 20-30 กรัม / น้ำทะเล 1 ตัน ให้อากาศอย่างน้อย 2 วัน ก่อนนำน้ำไปใช้ควรตรวจสอบคลอรีนตกค้างโดยใช้สารโพแทสเซียมไอโอไดซ์ และหากพบว่ามีการตกค้างของคลอรีนและต้องการใช้น้ำ ใส่สารโซเดียมไธโอซัลเฟตในปริมาณ 0.5-1.0 กรัม/ปริมาตรน้ำ 1 ตัน และตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำว่าเหมาะสมต่อการอนุบาลสัตว์น้ำทะเล โดย มีดังนี้

- ความเค็ม 28-32 ppt

- อุณหภูมิ 28-32 องศาเซลเซียส

- พี เอช 7.8-8.3

- อัลคาไลน์ ไม่ต่ำกว่า 100 มิลลิกรัม

- แอมโมเนีย ไม่เกิน 0.4 มิลลิกรัม

       - ไนไตรท์ ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม

การเตรียมอาหารลูกปลากะพงขาววัยอ่อน

การเพาะเลี้ยงคลอเรลลา เพื่อเป็นอาหารของโรติเฟอร์

1.  เตรียมบ่อเพาะคลอเรลลา ขนาด 15 ตัน ล้างทำความสะอาดตากแดดให้แห้ง

2.  เติมน้ำทะเลที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ปริมาตร 10 ตัน ให้อากาศที่เหมาะสมและเพียงพอ

3.  เติมปุ๋ยสูตร  21-0-0  อัตรา 100 กรัม/น้ำ   1 ตัน

           16-20-0 อัตรา 15  กรัม/น้ำ   1 ตัน

              46-0-0   อัตรา  5  กรัม/น้ำ   1 ตัว

4. เติมหัวเชื้อคลอเรลลาจากห้องปฏิบัติการ อัตราส่วน หัวเชื้อ 1 ส่วน ต่อน้ำทะเล 5 ส่วน

5. เมื่อครบ 2-4 วัน คลอเรลลาจะขยายเพิ่มปริมาณที่ความหนาแน่น 10 ล้านเซลล์/มิลลิลิตร ซึ่งพร้อมที่จะนำไปเลี้ยงโรติเฟอร์ต่อไป

6. การกำจัดสิ่งมีชีวิตที่เจือปนในคลอเรลลา โดยการใช้คลอรีนผงในอัตราส่วน 1 กรัม/ น้ำ 1 ตัน ละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อทุก 15 วัน

7.  เพาะขยายคลอเรลลาหมุนเวียนต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คลอเรลลาที่เพียงพอ ในการนำไปเลี้ยงโรติเฟอร์ได้ทุกวัน

การเพาะขยายโรติเฟอร์เพื่อเป็นอาหารลูกปลากะพงขาว

.       1.การเตรียมบ่อเพาะขยายพันธุ์ ขนาด 15 ตัน ทำความสะอาดตากแดดให้แห้ง

 2. เติมน้ำเลี้ยงหัวเชื้อโรติเฟอร์ที่มีความหนาแน่น 30 ตัว/มิลลิลิตร ลงในบ่อและเติมคลอเรลลาที่เตรียมไว้ใน อัตราส่วน 1 ต่อ 1 ให้อากาศและแสงสว่างที่เหมาะสมและเพียงพอ โรติเฟอร์จะขยายภายใน 4-5 วัน ในความหนาแน่น 60 -100 ตัว/มิลลิลิตร ซึ่งสามารถรวบรวมไปเลี้ยงลูกปลากะพงขาวได้

การอนุบาลลูกปลากะพงขาว  

การเตรียมบ่ออนุบาลทำความสะอาดบ่อ ขนาด 15 ตัน เติมน้ำทะเลที่ผ่านการกรองฆ่าเชื้อ 7 ตัน ปล่อยลูกปลากะพงขาว อายุ 1 วัน ลงอนุบาลในอัตราความหนาแน่น 5 แสนตัว/บ่อ เมื่อลูกปลาอายุ 3 วัน ให้ลูกปลากินโรติเฟอร์เป็นอาหาร โดยให้โรติเฟอร์ 3-5 ตัว /ปริมาตรน้ำ 1ซีซี  พร้อมให้คลอเรลลาอัตราความหนาแน่น 104 เซลล์/ปริมาตรน้ำ 1 ซีซี เพื่อเป็นอาหารของโรติเฟอร์ในบ่ออนุบาล และช่วยทำให้น้ำในบ่ออนุบาลไม่ใสเกินไป จากนั้นเพิ่มปริมาณโรติเฟอร์มากขึ้นจนลูกปลาอายุ 12-15 วัน จะให้โรติเฟอร์ความหนาแน่น 20 ตัว/ปริมาตรน้ำ 1 ซีซี เมื่อลูกปลาอายุ 12 วัน จะเริ่มให้อาร์ทีเมียแรกฟักร่วมกับโรติเฟอร์ และค่อยๆ ลดปริมาณโรติเฟอร์ลงและเพิ่มปริมาณอาร์ทีเมียซึ่งมีขนาดเหมาะสมกว่า อนุบาลจนลูกปลาอายุประมาณ 1 เดือน เริ่มฝึกให้ลูกปลากินเนื้อปลาบด อนุบาลจนลูกปลามีขนาด 1 นิ้ว จึงดำเนินการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ 

การให้อาหารลูกปลากะพงขาวแต่ละช่วงอายุ

1.      ลูกปลาอายุ 3 วัน เริ่มให้โรติเฟอร์ปริมาณ 3-5 ตัว/น้ำ 1 ซีซี และค่อยเพิ่มปริมาณโรติเฟอร์ขึ้นตามขนาดของลูกปลาจนถึง 20 ตัว/ซีซี เมื่อลูกปลาอายุ 12-15 วัน

2.    ลูกปลาอายุ 12-15 วัน จะเปลี่ยนจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมีย โดยค่อยๆ ลดโรติเฟอร์และให้อาร์ทีเมียแรกฟักจนปลากินอาร์ทีเมียอย่างเดียว จนถึงอายุ 25 วัน

3.ลูกปลาอายุ 25 วัน เริ่มให้อาร์ทีเมียตัวโตเต็มวัยผสมกับเนื้อปลาบดจนอายุครบ 1 เดือน

4.ลูกปลาอายุ 1 เดือน ให้เนื้อปลาบดเพียงอย่างเดียว ซึ่งเนื้อปลาบดจะเสริมวิตามินและน้ำมันตับปลาร่วมด้วย อนุบาลจนได้ปลาขนาด 1 นิ้ว ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน

         การคัดขนาด การจัดการด้านอาหาร

 

การคัดขนาดเริ่มตั้งแต่ลูกปลาอายุครบ 15 วัน จะคัดทุกๆ 10 วัน พร้อมทำความสะอาดบ่อและย้ายบ่อให้จำนวนลูกปลาที่อนุบาลมีความหนาแน่นที่เหมาะสม การให้อาหารลูกปลาในแต่ละช่วงอายุจะต้องเป็นอาหารที่เหมาะสมและมีความสะอาดเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และการเป็นโรค  

       การเปลี่ยนถ่ายน้ำ

 ในระยะเริ่มแรกของการอนุบาลดำเนินการเติมน้ำวันละ 1 ตัน หรือขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ เมื่อลูกปลาอายุ 10 วัน จึงเปลี่ยนถ่ายน้ำวันละ 20 -50 เปอร์เซ็น ของปริมาณน้ำในบ่อ หลังจากลูกปลาเริ่มกินเนื้อปลาบด จะเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวัน วันละ 70-100 เปอร์เซ็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำในบ่อนุบาล มีการถูพื้นบ่อ ผนังบ่อ และดูดตะกอน อุปกรณ์ที่ใช้ในการอนุบาล เช่น ขัน ถัง สวิง สายดูดตะกอน ก่อนและหลังนำไปใช้จะต้องฆ่าเชื้อทำความสะอาดทุกครั้ง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื...  194   กิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดนราธิวา...  191  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   188  การติดตามผลการเลี้ยงกุ้งขาวสิชล 1 ณ ฟิชชิ่งฟาร์ม ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวั...  171  การติดตามผลการเลี้ยงกุ้งขาวสิชล 1 ณ มานพฟาร์ม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี    163  กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเล คืนสู่ธรรมชาติ” สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส...  161  การปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ภายใต้กิจกรรม การจัดการแหล่งน้ำ ( ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ) ค...  150  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที...  138   พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เ...  112  การปล่อยกุ้งกรัม ครั้งที่ 2 กิจกรรมตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนจังหวัดชายแดนใต...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110      cf-naratiwas@dof.in.th   073-530425   073-530426   แฟนเพจ