การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน 

บทความวิชาการ

 เผยเเพร่: 2017-01-06  |   ข่าววันที่: 2017-03-02 |  อ่าน: 767 ครั้ง
 

              การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน
ครรชิต เขียวเล่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งนราธิวาส
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง กรมประมง
โดยทั่วไปการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในระยะแรกฟักจนถึงอายุประมาณ 20 วัน จะอนุบาลในบ่อคอนกรีตโดยให้โรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียแรกฟักเป็นอาหาร หลังจากนั้นจึงเริ่มให้อาร์ทีเมียตัวเต็มวัยแช่แข็ง หรืออาจย้ายลูกปลาอายุ 20 วันจากบ่อคอนกรีตไปอนุบาลในบ่อดินโดยให้อาร์ทีเมียแช่แข็งและปลาสดปั่นละเอียดเป็นอาหารซึ่งต้องมีการให้อาหารลูกปลาทุกวัน ดังนั้นต้นทุนค่าอาหารจึงเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของการอนุบาลลูกปลา อย่างไรก็ตามเราสามารถลดความยุ่งยากในการให้อาหารและลดต้นทุนค่าอาหารได้โดยการให้ลูกปลากินอาหารธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบ่อดิน ซึ่งมีขั้นตอนการอนุบาลดังนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,069)  การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,255) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,253) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,238) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,164) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,086) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (1,013) หน้าที่รับผิดชอบ.. (993) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (950) โครงการ/แผนงาน ปี 2564.. (881) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (859) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (838) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (778) งบทดลอง พ.ค.61.. (771) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (767) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (720) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (709) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (679) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (647) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110