การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน 

บทความงานวิจัย

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-06  |   ข่าววันที่: 2017-03-02 |  อ่าน: 522 ครั้ง
 

              การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน
ครรชิต เขียวเล่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งนราธิวาส
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง กรมประมง
โดยทั่วไปการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในระยะแรกฟักจนถึงอายุประมาณ 20 วัน จะอนุบาลในบ่อคอนกรีตโดยให้โรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียแรกฟักเป็นอาหาร หลังจากนั้นจึงเริ่มให้อาร์ทีเมียตัวเต็มวัยแช่แข็ง หรืออาจย้ายลูกปลาอายุ 20 วันจากบ่อคอนกรีตไปอนุบาลในบ่อดินโดยให้อาร์ทีเมียแช่แข็งและปลาสดปั่นละเอียดเป็นอาหารซึ่งต้องมีการให้อาหารลูกปลาทุกวัน ดังนั้นต้นทุนค่าอาหารจึงเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของการอนุบาลลูกปลา อย่างไรก็ตามเราสามารถลดความยุ่งยากในการให้อาหารและลดต้นทุนค่าอาหารได้โดยการให้ลูกปลากินอาหารธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบ่อดิน ซึ่งมีขั้นตอนการอนุบาลดังนี้


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,465)  โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (903) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (865) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (820) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (727) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (725) หน้าที่รับผิดชอบ.. (717) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (626) โครงการ/แผนงาน.. (593) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (582) งบทดลอง พ.ค.61.. (544) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (522) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (512) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (483) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (470) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (462) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (429) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (407) จัดซื้อจัดจ้าง(นายสุพร ซ้ายเส้ง)2-4-61.. (399) การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข.. (399)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110