การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน 

บทความวิชาการ

 เผยเเพร่: 2017-01-06  |   ข่าววันที่: 2017-03-02 |  อ่าน: 839 ครั้ง
 

              การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน
ครรชิต เขียวเล่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งนราธิวาส
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง กรมประมง
โดยทั่วไปการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในระยะแรกฟักจนถึงอายุประมาณ 20 วัน จะอนุบาลในบ่อคอนกรีตโดยให้โรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียแรกฟักเป็นอาหาร หลังจากนั้นจึงเริ่มให้อาร์ทีเมียตัวเต็มวัยแช่แข็ง หรืออาจย้ายลูกปลาอายุ 20 วันจากบ่อคอนกรีตไปอนุบาลในบ่อดินโดยให้อาร์ทีเมียแช่แข็งและปลาสดปั่นละเอียดเป็นอาหารซึ่งต้องมีการให้อาหารลูกปลาทุกวัน ดังนั้นต้นทุนค่าอาหารจึงเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของการอนุบาลลูกปลา อย่างไรก็ตามเราสามารถลดความยุ่งยากในการให้อาหารและลดต้นทุนค่าอาหารได้โดยการให้ลูกปลากินอาหารธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบ่อดิน ซึ่งมีขั้นตอนการอนุบาลดังนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,182)  การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,416) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,361) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,318) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,312) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,166) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (1,068) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (1,066) หน้าที่รับผิดชอบ.. (1,061) โครงการ/แผนงาน ปี 2564.. (943) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (937) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (904) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (844) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (839) งบทดลอง พ.ค.61.. (825) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (786) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (753) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (734) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (729) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (712)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110