ปล่อยปลากะพงขาวลงสู่แม่น้ำตากใบ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปลากะพงขาวในแม่น้ำตากใบ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส


ปล่อยปลากะพงขาวลงสู่แม่น้ำตากใบ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปลากะพงขาวในแม่น้ำตากใบ  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำ...  193   เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื...  170  การปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ กิจกรรมการจัดการแหล่งน้ำ ( ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ) ประจำป...  157  การปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ขนาดตัวละ 1 กรัม กิจกรรมภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่...  153  การปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย กิจกรรมการจัดการแหล่งน้ำ ( ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ) ประจำป...  152  เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื...  151  การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...  147  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   145  เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื...  132  การติดตามผลการเลี้ยงกุ้งขาวสิชล 1 ณ ฟิชชิ่งฟาร์ม ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวั...  130


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110      cf-naratiwas@dof.in.th   073-530425   073-530426   แฟนเพจ