กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องจากพระราชดำริ ประจำปี 2564 การปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ขนาดโพสท์ลาร์ว่า 15 (P15)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส


กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องจากพระราชดำริ ประจำปี 2564 การปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ขนาดโพสท์ลาร์ว่า 15 (P15)  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดซื้อจัดจ้างปี 2566    405   ข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงจากประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในเดือนมกราคม 2...  210  เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื...  192  สำรวจผลจับสัตว์น้ำจากเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้นในแม่น้ำตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัด...  181  การเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่งของจั...  89  “เสวนา สภากาแฟยามเช้า”    78  กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565   77  กิจกรรม “เยาวชน ศร.ชล. คนรักษ์ทะเล” นักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน ศึกษาเรียนรู้การเพาะเล...  77  สำรวจการทำประมงอวนครอบปลากะตักในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส   76  เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื...  67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110      cf-naratiwas@dof.in.th   073-530425   073-530426   แฟนเพจ