ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในอ่างเก็บน้ำเขาแก้ว อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและสร้างแหล่งอาหารโปรตีนในแหล่งน้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในอ่างเก็บน้ำเขาแก้ว อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและสร้างแหล่งอาหารโปรตีนในแหล่งน้ำ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี โดยนางสาวจินตนา โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรีมอบหมายให้ นายบัญชา คาบสมุทร นักวิชาการประมงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 25,000 ตัว ตามโครงการเพิ่มผลิตสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำเขาแก้ว  ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี

     102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130    ifsaraburi@gmail.com   036202736-7   036202737   แฟนเพจ