ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เปิดคลอง26 ขวา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 ล้าน 2 แสนตัว ในจังหวัดสระบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เปิดคลอง26 ขวา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 ล้าน 2 แสนตัว ในจังหวัดสระบุรี วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสาวจินตนา   โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่เดินทางมาลงพื้นที่ ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อเปิดคลอง 26 ขวา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5  ธันวาคม 2564 จำนวน 1,200,000 ตัว ในการนี้ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเป็นพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 100,000 ตัว และปลาตะเพียนทอง 100,000 ตัว และขอขอบพระคุณ

              กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดย นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองฯ สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว

             ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท โดย นายวรวิทย์ พรหมปากดี ผู้อำนวยการศูนย์ฯสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 50,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 50,000ตัว

              ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี โดย นางสาวอุมาภรณ์  จรดล ผู้อำนวยการศูนย์ฯสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 150,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 50,000ตัว

              ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา โดยนายวชิระ กิติมศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 200,000 ตัว

             ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี โดยนายชัยสิทธิ์ เสนา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 100,000 ตัว

             ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี โดยนางณพัชร สงวนงาม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 100,000 ตัว ปลาสร้อยขาว 100,000 ตัว

             ที่ให้การสนับสนุนพันสัตว์น้ำเพื่อปล่อยในงานดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี

     102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130    ifsaraburi@gmail.com   036202736-7   036202737   แฟนเพจ