ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 เผยเเพร่: 2019-06-11  |   ข่าววันที่: 2019-06-11 |  อ่าน: 369 ครั้ง
 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 

smiley มาตรา ม 7 (1) โครงสร้างองค์กร

smiley มาตรา ม 7 (2)  อำนาจหน้าที่

smiley มาตรา ม 7 (3) สถานที่ติดต่อ

smileyมาตรา ม 7 (4) กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 

smiley มาตรา ม 9 (1) ผลการพิจารณาฯ

smiley มาตรา ม 9 (2)  นโยบาลหรือการตีความ

smiley มาตรา ม 9 (3) แผนงาน โครงการ งบประมาณ

smileyมาตรา ม 9 (4) คู่มือ หรือคำสั่ง

smiley มาตรา ม 9 (5) สิงพิมพ์ที่อ้างถึง ม 7 วรรคสอง

smiley มาตรา ม 9 (6)  สัญญาสัมปาน ผูกขาด ร่วมทุน

smiley มาตรา ม 9 (7) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.

smileyมาตรา ม 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ม 11 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ฯ.. (3,546)  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,860) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (1,510) ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,478) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,442) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย).. (1,421) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย).. (1,390) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย)... (1,219) รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (1,193) ศพจ.เขต2 (เชียงราย) ให้การตอนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย.. (1,185)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

     บ้านปง หมู่ ๖ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย