กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมง  

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง

 เผยเเพร่: 2017-01-15  |   ข่าววันที่: 2017-01-15 |  อ่าน: 697 ครั้ง
 

        ระหว่างวันที่ 4 – 13 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย) นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย) มอบหมายให้นายธนกร สงวนเรือง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมคณะ ดำเนินการตรวจติดตามฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP ปลานิล กรมประมง) ในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุสาหกรรมอาหาร โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้ให้คำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและคุณภาพน้ำ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็น

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ฯ.. (3,610)  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,901) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (1,529) ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,510) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,474) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย).. (1,441) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย).. (1,410) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย)... (1,271) รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (1,211) โครงการพัฒนาประมงพื้นที่ดอยตุง.. (1,210)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

     บ้านปง หมู่ ๖ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย