ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เปิดรับสมัครอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2566

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เปิดรับสมัครอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เปิดรับสมัครอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เปิดรับสมัครอบรมเกษตรกร

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2566

จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

? หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด????

? หลักสูตร เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด????

? หลักสูตร พัฒนาประสิทธิภาพสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กบนา????

??????

? เลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจ

? ตรวจสอบคุณสมบัติ

? Scan และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน

? จัดส่งใบสมัครมาตามช่องทางในแบบประชาสัมพันธ์ หรือนำส่งด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย 305 หมู่ 6 บ้านปง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หรือ ติดลต่อสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 053154505 หรือ 0864301703 ในวันและเวลาราชการ 

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 23/2566  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 23/2566   จำนวนผู้อ่าน 316  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2565 ฉบับที่ 15/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2565 ฉบับที่ 15/2566  จำนวนผู้อ่าน 216 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 26/2566  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 26/2566   จำนวนผู้อ่าน 208 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 24/2566  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 24/2566   จำนวนผู้อ่าน 199 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 31/2566   ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 31/2566   จำนวนผู้อ่าน 159 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ฉบับที่ 15/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ฉบับที่ 15/2566  จำนวนผู้อ่าน 156 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 20/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 20/2566  จำนวนผู้อ่าน 151 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 19/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 19/2566  จำนวนผู้อ่าน 149 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 28/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 28/2566  จำนวนผู้อ่าน 148 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 ฉบับที่ 11/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 ฉบับที่ 11/2566  จำนวนผู้อ่าน 147


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

  รายละเอียด บ้านปง หมู่ ๖ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย   email  sfchiangrai@gmail.com  โทรศัพท์ 053154505  FAX 053154505  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6