กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 

กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ขอปรับปรุงราคาจำหน่ายจากประกาศราคาที่มีอยู่เดิม)

 เผยเเพร่: 2018-02-13  |   ข่าววันที่: 2018-02-13 |  อ่าน: 1,443 ครั้ง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ
           ตามที่กรมประมงได้ดำเนินการศึกษาวิจัย และสามารถผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ กรมประมงได้ประกาศราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำไว้ซึ่งมีบางรายการได้ประกาศมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527-2556 กรมประมงจึงได้พิจารณาทบทวนต้นทุนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน จึงขอปรับปรุงราคาจำหน่ายจากประกาศราคาที่มีอยู่เดิมซึ่งมีราคาจำหน่าย ดังเอกสารที่แนบมานี้

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ฯ.. (3,546)  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,860) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (1,510) ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,478) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,443) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย).. (1,421) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย).. (1,390) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย)... (1,219) รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (1,193) ศพจ.เขต2 (เชียงราย) ให้การตอนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย.. (1,185)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

     บ้านปง หมู่ ๖ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย