รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 เผยเเพร่: 2017-12-14  |   ข่าววันที่: 2017-12-14 |  อ่าน: 1,510 ครั้ง
 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถะ

ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

- ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน (100 คะแนน)   วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองชุม

- ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)   วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560  เวลา 13.00 - 16.00 น. ณห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองชุม

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ฯ.. (3,546)  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,860) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (1,510) ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,477) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,442) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย).. (1,420) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย).. (1,390) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย)... (1,219) รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (1,193) ศพจ.เขต2 (เชียงราย) ให้การตอนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย.. (1,185)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

     บ้านปง หมู่ ๖ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย