รายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์รอบแรกและได้ดำเนินการยืนยันบัญชีที่จะใช้รับเงินเยียวยาเกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

รายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์รอบแรกและได้ดำเนินการยืนยันบัญชีที่จะใช้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-05-24  |   ข่าววันที่: 2020-05-24 |  อ่าน: 61 ครั้ง
 

????เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับสถานะ “มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์รอบแรก (ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)” จากการตรวจสอบจากเว็บไซต์ https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php

และได้ดำเนินการยืนยันบัญชีที่จะใช้รับเงิน ในเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร https://agri.baac.or.th เรียบร้อยแล้ว

??ขั้นตอนต่อไป ให้ทำการตรวจสอบ สถานะผลการโอนเงิน จาก https://agri.baac.or.th/tracking ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ผู้ที่จะได้รับการโอนเงิน จะต้องได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับโครงการเยียวยาอื่นๆ เช่น เราไม่ทิ้งกัน ประกันสังคม เป็นต้น)

??สำหรับท่านที่ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลหลังจากวันที่ 30 เม.ย.2563 ให้ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร หลังจากวันที่ 15 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป จากเว็บไซต์ https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php

??เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

สามารถเดินทางไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์น้ำได้หรือสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ในวันหยุดราชการควรนัดเจ้าหน้าที่ก่อน)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,816)  สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,814) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,608) 17.ประมงอาสา.. (1,456) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,341) แนะนำหน่วยงาน.. (1,244) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,036) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,007) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (952) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (942) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (926) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (924) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (838) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (705) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (665) อำนาจและหน้าที่.. (663) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (591) Download แบบฟอร์ม.. (545) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (404) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (398)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000