สรุปราคาประมูล ซื้อ ขาย กุ้ง ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ จากทั่วประเทศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

สรุปราคาประมูล ซื้อ ขาย กุ้ง ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ จากทั่วประเทศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-05-21  |   ข่าววันที่: 2020-05-21 |  อ่าน: 85 ครั้ง
 

??สรุปราคาประมูล/ซื้อ/ขาย/กุ้ง??

ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ จากทั่วประเทศ

@โดยเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย@

??วันที่ 20 พฤษภาคม 2563??

เขตพื้นที่ จ.ชุมพร

??49 ตัว กุ้งสด 166 บาท

??57 ตัว กุ้งสด 156 บาท

??73 ตัว กุ้งสด 147 บาท

เขตพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

??31 ตัว กุ้งสด 192 บาท

??40 ตัว กุ้งสด 176 บาท

??50 ตัว กุ้งสด 167 บาท

??60 ตัว กุ้งสด 145 บาท

??78 ตัว กุ้งสด 135 บาท

??80 ตัว กุ้งสด 136 บาท

เขตพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

??44 ตัว กุ้งสด 171 บาท

??51 ตัว กุ้งสด 161 บาท

??69 ตัว กุ้งสด 143 บาท

เขตพื้นที่ จ.สงขลา

??25 ตัว กุ้งเป็น 212 บาท

??31 ตัว กุ้งเป็น 198 บาท

??38 ตัว กุ้งสด 184 บาท

??44 ตัว กุ้งสด 174 บาท

??45 ตัว กุ้งสด 174 บาท

??59 ตัว กุ้งสด 148 บาท

??60 ตัว กุ้งสด 148 บาท

??64 ตัว กุ้งสด 148 บาท

??70 ตัว กุ้งสด 135 บาท

??99 ตัว กุ้งสด 118 บาท

??105 ตัว กุ้งสด 119 บาท

??125 ตัว กุ้งสด 105 บาท

??140 ตัว กุ้งสด 102 บาท

เขตพื้นที่ จ.ปัตตานี

??55 ตัว กุ้งสด 157 บาท

??72 ตัว กุ้งสด 144 บาท

??77 ตัว กุ้งสด 138 บาท

เขตพื้นที่ จ.กระบี่

??30 ตัว กุ้งสด 202 บาท

เขตพื้นที่ จ.สตูล

??23 ตัว กุ้งเป็น 242 บาท

เขตพื้นที่ จ.จันทบุรี

??21 ตัว กุ้งสด 220 บาท

??39 ตัว กุ้งเป็น 192 บาท

เขตพื้นที่ จ.ตราด

??32 ตัว กุ้งสด 200 บาท

??48 ตัว กุ้งสด 170 บาท

??40 ตัว กุ้งเป็น 197 บาท

??51 ตัว กุ้งเป็น 172 บาท

#?? กุ้งสด คือ กุ้งที่จับตายหน้าปากบ่อ

#?? กุ้งเป็น คือ กุ้งที่จับเป็นไปโรงงาน

ราคานี้เป็นการซื้อขายจริง

ตรวจสอบข้อมูลโดยชมรมต่างๆ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (2,208)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (2,139) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,833) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,643) 17.ประมงอาสา.. (1,638) แนะนำหน่วยงาน.. (1,501) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,199) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,180) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (1,113) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (1,094) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (1,080) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (1,073) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (1,068) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (978) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก.. (904) ขายลูกพันธุ์ปลา จากเกษตรกร นครนายก.. (821) อำนาจและหน้าที่.. (807) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (779) Download แบบฟอร์ม.. (756) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (755)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000