Power Point นำเสนอการของบประมาณจากแหล่งอื่น สนับสนุนการทำงานสำนักงานประมงอำเภอ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

Power Point นำเสนอการของบประมาณจากแหล่งอื่น สนับสนุนการทำงานสำนักงานประมงอำเภอ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-19  |   ข่าววันที่: 2020-03-03 |  อ่าน: 34 ครั้ง
 

Power Point นำเสนอการของบประมาณจากแหล่งอื่น สนับสนุนการทำงานสำนักงานประมงอำเภอ

หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของประมงอำเภอด้านการบริหารจัดการประมง

ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา

จังหวัดนครนายก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,854)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,852) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,636) 17.ประมงอาสา.. (1,476) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,373) แนะนำหน่วยงาน.. (1,272) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,059) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,033) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (968) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (959) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (947) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (942) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (849) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (683) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (637) Download แบบฟอร์ม.. (564) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (418) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000