บูรณาการโครงการตามแนวพระราชดำริ ปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

บูรณาการโครงการตามแนวพระราชดำริ ปี 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-08  |   ข่าววันที่: 2020-01-07 |  อ่าน: 119 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายธนนชัย สืบพรม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เตรียมปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านประมง เพื่อเตรียมการในการเพาะพันธุ์ปลา โดยมีเป้าหมาย 1.ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์สาธิตด้านการประมง 2.สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามแนวพระราชดำริแก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการ 3.สนับสนุนอาหารกำลังพลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 4.ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมืองปล่อยในแหล่งน้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามธรรมชาติของจังหวัดนครนายก ณ บริเวณโครงการเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (2,433)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (2,334) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,968) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,794) 17.ประมงอาสา.. (1,788) แนะนำหน่วยงาน.. (1,635) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (1,396) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,304) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก.. (1,281) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,267) ขายลูกพันธุ์ปลา จากเกษตรกร นครนายก.. (1,200) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (1,197) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (1,185) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (1,182) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (1,153) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (1,060) ทำไมเต่ามะเฟืองต้องเป็นสัตว์ป่าสงวน.. (1,003) Download แบบฟอร์ม.. (977) 2.สัตว์น้ำควบคุม.. (970) การเพาะพันธุ์ปลานิล หรือ ปลาทับทิมฝากลูกในกระชัง โดยวิธีธรรมชาติ.. (948)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000