บูรณาการโครงการตามแนวพระราชดำริ ปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

บูรณาการโครงการตามแนวพระราชดำริ ปี 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-08  |   ข่าววันที่: 2020-01-07 |  อ่าน: 67 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายธนนชัย สืบพรม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เตรียมปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านประมง เพื่อเตรียมการในการเพาะพันธุ์ปลา โดยมีเป้าหมาย 1.ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์สาธิตด้านการประมง 2.สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามแนวพระราชดำริแก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการ 3.สนับสนุนอาหารกำลังพลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 4.ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมืองปล่อยในแหล่งน้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามธรรมชาติของจังหวัดนครนายก ณ บริเวณโครงการเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,854)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,852) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,636) 17.ประมงอาสา.. (1,476) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,373) แนะนำหน่วยงาน.. (1,272) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,059) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,033) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (968) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (959) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (947) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (942) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (849) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (683) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (636) Download แบบฟอร์ม.. (564) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (418) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000