โครงการเกษตรอินทรีย์ และโครงการโรงเรียนอาหารกลางวัน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

โครงการเกษตรอินทรีย์ และโครงการโรงเรียนอาหารกลางวัน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-08  |   ข่าววันที่: 2020-01-06 |  อ่าน: 80 ครั้ง
 

วันที่ 6-7 มกราคม 2563
นางสาวมัลลิกา วรรณประภา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่อำเภอบ้านนา อำเภอปากพลี อำเภอเมืองนครนายก พร้อมทั้งเข้าติดตามโครงการโรงเรียนขยายผลอาหารกลางวัน ในโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง โรงเรียนวัดวังไทร พร้อมทั้งแนะนำปัยจัยการเพิ่มผลผลิตให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,853)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,852) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,636) 17.ประมงอาสา.. (1,476) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,373) แนะนำหน่วยงาน.. (1,272) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,059) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,033) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (968) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (959) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (947) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (942) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (849) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (683) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (636) Download แบบฟอร์ม.. (564) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (418) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000