เร่งรัดและติดตามงาน ตามนโยบายรัฐบาล

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

เร่งรัดและติดตามงาน ตามนโยบายรัฐบาล 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-06  |   ข่าววันที่: 2019-12-26 |  อ่าน: 33 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมการประชุม การเร่งรัดและติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล มีวัตถุประสงค์การประชุมดังนี้ 1.เพื่อสรุปความก้าวหน้าและทำความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่สำหรับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 4 ประเภท ได้แก่ การเพาะเลี้ยงจระเข้ การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง และการเพาะเลี้ยงหอยทะเล 2. เพื่อแจ้ง การบริหารจัดการงบประมาณปี 2563 ตามแผนงานโครงการและกิจกรรมย่อยต่างๆในส่วนภูมิภาค 3. เพื่อถ่ายทอดนโยบายอธิบดีกรมประมง ในการขับเคลื่อนงานของส่วนภูมิภาคในเชิงพื้นที่ และแจ้งการตรวจราชการและเร่งรัดการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปี 2563 โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,854)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,852) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,636) 17.ประมงอาสา.. (1,476) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,373) แนะนำหน่วยงาน.. (1,272) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,059) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,033) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (968) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (959) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (947) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (942) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (849) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (683) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (637) Download แบบฟอร์ม.. (564) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (418) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000